Giới thiệu chung In trang
16/09/2019 08:35 CH

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Lâm Đồng và là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong cả nước và địa phương Lâm Đồng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (hiện nay) đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tên gọi khác nhau và đã có những đóng góp quan trọng được lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng ghi nhận.

Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Lâm Đồng và là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong cả nước và địa phương Lâm Đồng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (hiện nay) đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tên gọi khác nhau và đã có những đóng góp quan trọng được lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng ghi nhận.

I- Quá trình thành lập các Đảng bộ khối.

* Giai đoạn 1975 - 1983.

Ngày 6/01/1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra nghị quyết về việc giải thể tỉnh Thuận Lâm và hợp nhất các tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, thành phố Đà Lạt thành tỉnh Lâm Đồng, tỉnh lỵ đặt tại thành phố Đà Lạt. Tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng được ổn định và lãnh đạo nhân dân trong tỉnh sát cánh cùng với các tỉnh Tây Nguyên và cả nước bước đầu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từng bước xây dựng quê hương giàu mạnh; nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc theo mục tiêu con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Bộ máy các cấp trong tỉnh được kiện toàn một bước. Ở cấp tỉnh, sau ngày giải phóng do việc giải thể khu, sáp nhập tỉnh trong một thời gian ngắn thay đổi nhiều lần nên đến đầu tháng 2/1976, bộ máy cấp tỉnh mới chính thực hình thành. Sau một thời gian ngắn, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, quân sự đều được củng cố và đi vào hoạt động có nề nếp, đã có 23 ty và phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 04/6/1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 34-NQ V/v thành lập Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng (Hợp nhất 4 đảng bộ và 32 chi bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy với 827 đảng viên); đ/c Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên dự khuyết - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; đ/c Hồ Thanh Phương làm Phó Bí thư

Tháng 7/1978 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có quyết định thành lập Đảng bộ khối chính quyền gồm 05 chi bộ: Chi bộ Văn phòng UBND tỉnh; Chi bộ Ban tổ chức UBND tỉnh; Chi bộ Uỷ ban kế hoạch; Chi bộ Chi Cục thống kê; Chi bộ Ban cải tạo. Cũng trong thời gian này Đảng bộ khối Đảng cũng được thành lập. Các Đảng bộ được thành lập kể trên chính là những tổ chức tiền thân của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày nay.

* Giai đoạn 1983 - 1986.

Việc thành lập 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy:

- Nghị quyết số 182 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy V/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Dân - Đảng, BCH lâm thời gồm 13 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thanh Phương làm Bí thư chuyên trách; Đ/c Nguyễn Quán Huệ - Phó BTC Tỉnh uỷ làm Phó Bí thư.

- Nghị quyết số 183 V/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Nội chính. Ban Chấp hành lâm thời gồm 09 đồng chí, Đ/c Tôn Tích Phu - Trưởng Ban Tổ chức UBND tỉnh làm Bí thư; Đ/c Lê Quang Bích - Chi cục trưởng chi Cục thống kê làm Phó Bí thư.

- Nghị quyết số 184 V/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Kinh tế. BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, Đ/c Đoàn Vệ Hồng - Phó GĐ Sở GTVT làm Bí thư, Đ/c Lâm Tăng Hưng - Giám đốc Sở Thuỷ lợi làm Phó Bí thư.

- Nghị quyết số 185 V/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Văn hoá xã hội. Chỉ định BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh - Giám đốc Sở TDTT làm Bí thư, Đ/c Nguyễn Minh Chính - Quyền Giám đốc Sở Y tế làm Phó Bí thư.

- Nghị quyết số 186 V/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Phân phối lưu thông. BCH lâm thời do Đ/c Võ Thống - Phó trưởng Ban kinh tế - kế hoạch làm Bí thư chuyên trách; Đ/c Lê Trung Thành - TUV dự khuyết - Quyền Giám đốc Sở Tài chính làm Phó bí thư.

Sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 34, thành lập “Đảng bộ khối các cơ quan Dân Đảng tỉnh”. BCH lâm thời gồm 13 đồng chí, Đ/c Nguyễn Quán Huệ - Tỉnh uỷ viên - Phó BTC Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ, Đ/c Nguyễn Khắc Tự làm Phó Bí thư chuyên trách.

- Nghị quyết số 35, thành lập Đảng bộ khối các cơ quan chính quyền, BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, Đ/c Trần Mạnh Cừ - UV.Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ, Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh làm Phó Bí thư chuyên trách.

- Nghị quyết số 36, thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Kinh tế - kỹ thuật. Tổng số TCCSĐ trực thuộc là 21. Chỉ định BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, Đ/c Phan Lê (Ba Lê) - Phó Ban kinh tế Đảng làm Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Võ Thống làm Phó Bí thư chuyên trách; Đ/c Lê Xuân Thêm uỷ viên Ban Thường vụ chuyên trách.

Như vậy từ 05 Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ, đến 1984 còn lại 03 Đảng bộ khối.

Việc hợp nhất 03 Đảng bộ khối:

- Ngày 27/11/1986, BTV Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 87-QĐ/TU “V/v Thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Dân chính Đảng” trên cơ sở nhập 03 Đảng uỷ khối trên. Chỉ định BCH lâm thời gồm 13 đồng chí, Đ/c Hà Huy Do - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ kiêm chức; Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó Bí thư chuyên trách; Đ/c Nguyễn Đức Ba - Phó BTC Tỉnh uỷ làm Phó Bí thư kiêm chức.

Bắt đầu từ thời điểm này, Đảng bộ khối Dân chính Đảng mới chính thức ổn định tên gọi, tổ chức để đi vào hoạt động cho đến nay.

II- Đảng bộ khối qua các kỳ Đại hội.

* Giai đoạn 1986 - 1996.

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ I:

Quyết định số 134 ngày 19/5/1988 của BTV Tỉnh ủy điều động đồng chí Trần Hữu Lục về làm Bí thư Đảng uỷ Dân chính Đảng.

- Từ ngày 25 đến 27/01/1989, tham dự có 172 đại biểu đến từ 48 TCCSĐ trực thuộc tham dự Đại hội lần thứ I nhằm đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ sau khi được thành lập đến đại hội; BCH Đảng bộ Dân chính Đảng khoá I được bầu gồm 17 đồng chí; BTV Đảng uỷ gồm 5 đồng chí, Đ/c Lý Văn Nam được bầu làm Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Lê Xuân Thêm, Phó Bí thư Đảng uỷ.

2. Đại hội đại biểu lần thứ II:

- Thời điểm này tình hình quốc tế đặc biệt phức tạp, CNXH ở các nước Đông Âu sụp đổ, Liên bang cộng hoà XHCN Xô Viết tan rã, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động điên cuồng phản kích CNXH và phong trào công nhân.

- Đối với đất nước ta, các thế lực phản động trong nước đưa ra những luận điểm đòi “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; mở chiến dịch “Chuyển lửa về quê nhà”, bao vây, cô lập, thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ.

- Địa phương gặp rất nhiều khó khăn và thách thức lớn, tuy vậy nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ nên đã củng cố được niềm tin của đảng viên, CBCC,VC vào chế độ XHCN, tin tưởng con đường đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, vững bước hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ ngày 23 đến 25/3/1991, có 128 đại biểu đến từ 53 TCCSĐ trực thuộc tham dự đại hội. Đại hội đã thực hiện hai nội dung chính: Góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII; Bầu cử đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ V.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ II (vòng 2) diễn ra trong 02 ngày: 6 và 7/11/1992 với sự tham dự của 115 đại biểu chính thức của 50 TCCSĐ trực thuộc. Đại hội thực hiện 03 nội dung quan trọng: Thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị cho nhiệm kỳ tiếp theo; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị TW3 (khoá VII); Bầu BCH Đảng bộ Dân chính Đảng khoá II.

Đại hội đã bầu BCH gồm 17 Đ/c; BTV Đảng uỷ gồm 05 Đ/c. Đ/c Nguyễn Đức Thành được bầu làm Bí thư Đảng uỷ (khoá II). Đ/c Hà Phước Toản được bầu Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

Từ ngày 05 và 06/5/1994 Hội nghị đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng giữa nhiệm kỳ (khoá II) với sự tham dự của 98 đại biểu đến từ 50 TCCSĐ trực thuộc.

3. Đại hội đại biểu Dân chính Đảng lần thứ III:

- Từ ngày 23 đến 25/3/1996. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của BCH Trung ương trình đại hội VIII, văn kiện BCH Đảng bộ tỉnh trình đại hội VI. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần II, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ cho thời gian 5 năm của nhiệm kỳ III.

Đại hội bầu BCH gồm 23 đồng chí, BTV gồm 07 đồng chí. Đ/c Nguyễn Đức Thành tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Phạm Kim Khang được bầu Phó Bí thư Đảng uỷ.

* Giai đoạn 1996 - 2010.

4. Đại hội đại biểu Dân chính Đảng lần thứ IV:

Diễn ra từ ngày 04 đến 06/12/2000 với sự tham gia của 144 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 20 đồng chí; BTV Đảng uỷ gồm 06 đồng chí; Đ/c Phạm Kim Khang được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ khoá IV. Đến tháng 8/2001, Đ/c Phạm Kim Khang - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ. Tháng 11/2001 Đ/c Nguyễn Thị Kim được bầu Phó Bí thư Đảng uỷ.

Tháng 6/2003 Đ/c Trần Văn Phước - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Lạc Dương được điều về làm Bí thư Đảng uỷ Dân chính Đảng thay Đ/c Phạm Kim Khang nhận nhiệm vụ khác. Toàn Đảng bộ có 70 TCCSĐ trực thuộc, với những kết quả xuất sắc trong nhiệm kỳ, Đảng bộ khối Dân chính Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng tặng cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền (2001-2005).

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Dân chính Đảng lần thứ V (nhiệm kỳ 2005 - 2010):

Từ ngày 10 đến 12/10/2005, Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ V (nhiệm kỳ 2005 - 2010), dự đại hội có 222/225 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự, đại diện cho 1320 đảng viên sinh hoạt tại 70 TCCSĐ trực thuộc. Đại hội đã thực hiện bốn nội dung theo tinh thần Chỉ thị 46 - CT/TW, Chỉ thị 39 - CT/TU.

- BCH được bầu gồm 21 đồng chí; BTV Đảng uỷ gồm 07 đồng chí, Đ/c Đặng Văn An - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Thị Kim và Lê Thị Vân được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ.

- Những điểm mới của Ban chấp hành lần này là trẻ hoá đội ngũ, tăng số lượng đảng uỷ viên chuyên trách chiếm 47,6%, số lượng ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ chuyên trách cũng tăng lên 6/7 đồng chí

Tháng 7/2006, Đ/c Đỗ Trọng Nghĩa - Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được điều động về làm Bí thư Đảng uỷ thay Đ/c Đặng Văn An nhận nhiệm vụ mới.

III- Giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

- Ngày 24/08/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành quyết định số 1429-QĐ/TU đổi tên “Đảng bộ khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng” thành “Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”.

Từ ngày 11 đến 13/08/2010 Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 - 2015), dự đại hội có 226 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự, đại diện cho gần 2000 đảng viên sinh hoạt tại 70 TCCSĐ trực thuộc trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thực hiện tốt bốn nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 37/TW, chỉ thị 45-CT/TU.

- Đại hội đã bầu BCH gồm 26 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất BCH (khóa VI) đã bầu BTV Đảng uỷ gồm 09 đồng chí, Đ/c Phạm Văn Vượng, Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Văn Phan và Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ.

Sau Đại hội đến nay Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh như: tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội VI gắn với xây dựng chương trình thực hiện; xây dựng và ban hành các Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy, chương trình công tác toàn khoá, năm; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết dân vận của chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ứng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác đảng, xây dựng quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử, cải tiến phương thức thu - nộp đảng phí; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ...

Lượt xem: 2.934