Chiều 30/11, Cụm thi đua số 3 Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Xem thêm
Chiều 30/6, Cum thi đua số 3 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xem thêm
Việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 72, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Xem thêm
Thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xem thêm
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến công tác này. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa sai phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xem thêm
Chiều 1/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Lập – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thanh Quan – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối. Xem thêm
Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra , giám sát, kỷ luật của Đảng Xem thêm