Ban Chấp hành Đảng bộ In trang
28/08/2020 10:58 CH

DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Hoàng Thanh Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

3

Lương Văn Mừng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

4

Nguyễn Thị Nga Oanh

Ủy viên Ban Thường vụ

 Trưởng ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng Đảng ủy Khối

5

Nguyễn Thế Vinh

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

6

Đàm Minh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

7

Trần Trung Hiếu

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8

Đường Anh Ngữ

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

9

Lê Minh Quang

Đảng ủy viên

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

10

Ngô Văn Ninh

Đảng ủy viên

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh

11

Nguyễn Đức Thuận

Đảng ủy viên

Giám đốc Sở Y tế

12

Nguyễn Quang Tuyến

Đảng ủy viên

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

13

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch

14

Nguyễn Thanh Hùng

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

15

Lê Thanh Liêm

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

16

Bùi Quang Sơn

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

17

Nguyễn Văn Châu

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

18

Phạm Sỹ Thế

Đảng ủy viên

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

19

Nguyễn Văn Bằng

Đảng ủy viên

Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

20

Trần Kiên Cường

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

Kiêm phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

21

Đoàn Thị Nguyệt

Đảng ủy viên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

22

Đỗ Thị Thu Thủy

Đảng ủy viên

Phó trưởng ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng Đảng ủy Khối

Lượt xem: 2.373