Các đoàn thể In trang
13/09/2019 03:29 CH

I. Công đoàn Viên chức tỉnh

1. Đ/c Phạm Sỹ Thế - ĐUV, Chủ tịch

2. Đ/c Hồ Văn Tân - Phó Chủ tịch 

II. Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh

1. Đ/c Trần Kiên Cường - ĐUV, Bí thư kiêm Phó Chánh Văn phòng

2. Đ/c Nguyễn Quảng Lâm - Phó Bí thư

Lượt xem: 2.112