Tháng 4 và 5 năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự tham gia của 315 đồng chí là bí thư, phó bí thư các TCCSĐ, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên phụ trách công tác tài chính đảng, của 75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Xem thêm