Các kỳ Đại hội In trang
16/09/2019 10:15 CH

Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1976 - 2011

Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Lâm Đồng, nay là Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 04/6/1976 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần chia tách, sáp nhập, sắp xếp lại, thay đổi tên gọi, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã ngày càng khẳng định vị trí của mình trong việc lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối các cơ quan tỉnh trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn biết vươn lên, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 22/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 27-CT/TU ngày 03/6/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Tăng cường công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng”, được sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng quyết định nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1976 - 2011”.
 Lịch sử Đảng bộ khối ghi lại trung thực chặng đường 35 năm nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, khẳng định sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh đã viết nên truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, là điểm tựa tinh thần và thống nhất hành động nhằm tiếp tục phát huy trong chặng đường tiếp theo của thời kỳ mới. 
 Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Đảng ủy khối đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy qua các thời kỳ, sự giúp đỡ của phòng lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy. Ban biên tập đã có nhiều cố gắng sưu tập, thẩm định các tư liệu để đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, nhưng do đặc điểm Đảng bộ khối trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, nhiều tài liệu không lưu trữ được; nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt của thời kỳ đầu đến nay không còn, vì vậy cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh mong tiếp tục nhận được ý kiến bổ sung của cán bộ, đảng viên, bạn đọc để có thêm tư liệu hoàn chỉnh và phong phú hơn về nội dung, hình thức khi có điều kiện bổ sung, tái bản lần sau.
 Nhân dịp xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1976 - 2011”, Đảng ủy khối trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối qua các thời kỳ đã tích cực đóng góp nhiêu ý kiến quý báu, góp phần vào việc hoàn thành cuốn sách này.

Lượt xem: 2.180
Tệp đính kèm