Liên hệ In trang
16/09/2019 11:13 CH

DANH SÁCH MAIL CÔNG VỤ - ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Mail công vụ của cơ quan: dukccq@lamdong.gov.vn

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI

STT Họ và tên Chức vụ Mail công vụ
1 Hoàng Thanh Hải TUV, Bí thư haiht@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Bí thư Thường trực thaontp@lamdong.gov.vn
3 Lương Văn Mừng Phó bí thư munglv@lamdong.gov.vn
4 Nguyễn Thị Nga Oanh UVBTV, Trưởng ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng oanhntn@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thế Vinh UVBTV, Chủ nhiệm UBKT vinhnt@lamdong.gov.vn
6 Đoàn Thị Nguyệt ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT nguyetdt@lamdong.gov.vn
7 Đỗ Thị Thu Thủy ĐUV, Phó ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng thuydtt@lamdong.gov.vn
8 Nguyễn Văn Bằng ĐUV, Chánh Văn phòng bangnv@lamdong.gov.vn
9 Trần Kiên Cường ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên, kiêm Phó Chánh Văn phòng cuongtk@lamdong.gov.vn
10 Nguyễn Quảng Lâm Phó bí thư Đoàn khối lamnq@lamdong.gov.vn
11 Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên hungnm@lamdong.gov.vn
12 Nguyễn Trần Hiển Lynh Chuyên viên lynhnth@lamdong.gov.vn
13 Bùi Công Tuấn Chuyên viên tuanbc@lamdong.gov.vn
14 Trần Xuân Quảng Kế toán quangtx@lamdong.gov.vn
15 Nguyễn Thị Lý Văn thư lynt@lamdong.gov.vn

CÁC BAN ĐẢNG ỦY

STT Họ và tên Mail công vụ
1 Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng duk.btc@lamdong.gov.vn
2 Ủy ban Kiểm tra duk.ubkt@lamdong.gov.vn
3 Văn phòng  duk.vp@lamdong.gov.vn
     

CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC

STT Tổ chức cơ sở đảng Mail công vụ
1 Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh duk.bdt@lamdong.gov.vn
2 Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy duk.bdvtu@lamdong.gov.vn
3 Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy duk.bnc@lamdong.gov.vn
4 Đảng bộ Ban quản lý các khu Công nghiệp duk.bqlkcn@lamdong.gov.vn
5 Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy duk.btctu@lamdong.gov.vn
6 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duk.btgtu@lamdong.gov.vn
7 Chi bộ Báo Lâm Đồng duk.bld@lamdong.gov.vn
8 Chi bộ Bệnh viện Nhi bvnhi@lamdong.gov.vn
9 Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng duk.bvdd@lamdong.gov.vn
10 Chi bộ Ban quản lý dự án Giao thông tỉnh blqdagt@lamdong.gov.vn
11 Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng phát triển duk.nhpt@lamdong.gov.vn
12 Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh duk.cqdu@lamdong.gov.vn
13 Chi bộ cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh duk.ctd@lamdong.gov.vn
14 Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh duk.ccb@lamdong.gov.vn
15 Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ duk.lhpn@lamdong.gov.vn
16 Chi bộ cơ quan Hội Nông dân duk.nd@lamdong.gov.vn
17 Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh duk.ldld@lamdong.gov.vn
18 Chi bộ cơ quan Liên hiệp các Hội KHKT duk.khkt@lamdong.gov.vn
19 Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn duk.td@lamdong.gov.vn
20 Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy duk.ubkttu@lamdong.gov.vn
21 Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duk.mttq@lamdong.gov.vn
22 Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự duk.tha@lamdong.gov.vn
23 Chi bộ Cục Thống kê duk.ctk@lamdong.gov.vn
24 Chi bộ Hội Luật gia duk.hlg@lamdong.gov.vn
25 Chi bộ Hội Văn nghệ - Nhà báo duk.vn@lamdong.gov.vn
26 Chi bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh duk.kb@lamdong.gov.vn
27 Chi bộ Liên minh Hợp tác xã duk.htx@lamdong.gov.vn
28 Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển duk.dtpt@lamdong.gov.vn
29 Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư duk.skhdt@lamdong.gov.vn
30 Chi bộ Văn phòng ĐBQH - Hội đồng nhân dân tỉnh duk.hdnd@lamdong.gov.vn
31 Chi bộ Thanh tra tỉnh duk.ttra@lamdong.gov.vn
32 Chi bộ Tòa án nhân dân  duk.tand@lamdong.gov.vn
33 Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm duk.dpmp@lamdong.gov.vn
34 Chi bộ Trung tâm ứng dụng KT Hạt nhân trong CN duk.udhn@lamdong.gov.vn
35 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch duk.xtdt@lamdong.gov.vn
36 Chi bộ Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt duk.tcdldl@lamdong.gov.vn
37 Chi bộ Viện Khoa học Lâm Nghiệp NTB - Tây nguyên cbvkhln@lamdong.gov.vn
38 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội duk.bhxh@lamdong.gov.vn
39 Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh duk.bvdk@lamdong.gov.vn
40 Đảng bộ Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch duk.yhct@lamdong.gov.vn
41 Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường cqltt@lamdong.gov.vn
42 Đảng bộ Cục thuế duk.cucthue@lamdong.gov.vn
43 Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình duk.ltv@lamdong.gov.vn
44 Đảng bộ Sở Công thương duk.sct@lamdong.gov.vn
45 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo duk.sgddt@lamdong.gov.vn
46 Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải duk.sgtvt@lamdong.gov.vn
47 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ duk.skhcn@lamdong.gov.vn
48 Đảng bộ Sở Lao động Thương binh - Xã hội duk.sldtbxh@lamdong.gov.vn
49 Đảng bộ Sở Nội vụ duk.snv@lamdong.gov.vn
50 Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duk.snn@lamdong.gov.vn
51 Đảng bộ Sở Tài chính duk.stc@lamdong.gov.vn
52 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường duk.stnmt@lamdong.gov.vn
53 Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông duk.stttt@lamdong.gov.vn
54 Đảng bộ Sở Tư pháp duk.stp@lamdong.gov.vn
55 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duk.svhdl@lamdong.gov.vn
56 Đảng bộ Sở Xây dựng duk.sxd@lamdong.gov.vn
57 Đảng bộ Sở Y tế duk.syt@lamdong.gov.vn
58 Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật duk.ttksbt@lamdong.gov.vn
59 Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Lạt dutcddl@lamdong.gov.vn
60 Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế duk.cdyt@lamdong.gov.vn
61 Đảng bộ Trường Chính trị  duk.tgct@lamdong.gov.vn
62 Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt duk.dhyersin@lamdong.gov.vn
63 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy duk.vptu@lamdong.gov.vn
64 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh duk.ubnd@lamdong.gov.vn
65 Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh duk.vksnd@lamdong.gov.vn
66 Đảng bộ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà duk.vqgnb@lamdong.gov.vn
Lượt xem: 3.043