Sáng 26/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2022. Xem thêm
Trong 2 ngày 9 - 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối tham gia. Xem thêm
Sáng 21/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1, năm 2022. Xem thêm
Là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, các TCCS đảng trong Khối đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt nhiều kết quả và có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo - Dân vận hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Tuyên truyền nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2020); 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020); 43 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc (20/9/1977-20/9/2020); 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2020) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. Xem thêm
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 122-KH/ĐUK, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2020, tại Hội Trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xem thêm
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đầu nhiệm kỳ có 75 tổ chức cơ sở đảng và 2565 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 31 Đảng bộ cơ sở (218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 37 chi bộ cơ sở, với 2755 đảng viên. Trong Khối có 3 đoàn thể trực thuộc là Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối gần 5000 biên chế. Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo - Dân vận hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau: Xem thêm
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo - Dân vận hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7), Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7), Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7), Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7); Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. Xem thêm
Trang 1/2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối