Có 377 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
2078/CV/ĐUK 06/02/2024 Công văn góp ý dự thảo Hướng dẫn
68/CTr/ĐUK 29/01/2024 Chương trình làm việc tháng 02 năm 2024
48/HD/ĐUK 26/01/2024 Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 2 năm 2024
47/HD/ĐUK 26/01/2024 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” (Xin thay bản gửi trước)
84/KH/ĐUK 25/01/2024 Kế hoạch Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024
2072/CV/ĐUK 25/01/2024 Công văn V/v rà soát, sửa đổi, điều chỉnh Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024
83/KH/ĐUK 19/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024
82/KH/ĐUK 17/01/2024 Kế hoạch Tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2024
2056/CV/ĐUK 17/01/2024 Công văn Tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2024
2053/CV/ĐUK 17/01/2024 Công văn V/v đôn đốc xây dựng Kế hoạch, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2023
67/CTr/ĐUK 15/01/2024 Chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Quý I năm 2024
2047/CV/ĐUK 15/01/2024 Công văn V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2027 của Bộ Chính trị
8/NQ/ĐUK 08/01/2024 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
66/CTr/ĐUK 08/01/2024 Chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh năm 2024
202/BC/ĐUK 08/01/2024 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
201/BC/ĐUK 05/01/2024 Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
46/HD/ĐUK 29/12/2023 Hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2024
1310/QĐ/ĐUK 29/12/2023 Quyết định xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở, Ban thường vụ cấp ủy cơ sở và công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
64/CTr/ĐUK 27/12/2023 Chương trình làm việc tháng 01 năm 2024
1993/CV/ĐUK 25/12/2023 Công văn V/v tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Trang 1/19Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối