Có 377 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
32/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
2/CT/ĐUK 01/04/2022 Chỉ thị của BTV Đảng ủy Khối về đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
616/CV/ĐUK 31/03/2022 Phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022
24/HD/ĐUK 29/03/2022 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 4/2022
34/CTr/ĐUK 25/03/2022 Chương trình làm việc tháng 4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
31/KH/ĐUK 17/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
30/KH/ĐUK 16/03/2022 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
74/BC/ĐUK 15/03/2022 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
597/CV/ĐUK 15/03/2022 Công văn V/v sao gửi tài liệu tuyền truyền
73/BC/ĐUK 01/03/2022 Báo cáo công tác tháng 02 năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2022
590/CV/ĐUK 01/03/2022 Công văn V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền
589/CV/ĐUK 01/03/2022 Công văn V/v tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
29/KH/ĐUK 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/202` của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
23/HD/ĐUK 01/03/2022 Hướng dẫn thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022
33/CTr/ĐUK 28/02/2022 Chương trình làm việc tháng 3 năm 2022
22/HD/ĐUK 28/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2022
586/CV/ĐUK 24/02/2022 Công văn V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
28/KH/ĐUK 23/02/2022 Kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026
583/CV/ĐUK 22/02/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên
28/CV/BXDTCCSD 21/02/2022 Công văn V/v phối hợp điều tra khảo sát nhanh dư luận xã hội "ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19"
Trang 10/19Đầu tiên   Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối