Có 330 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
37/KH/ĐUK 29/04/2022 Kế hoạch sinh hoạt chính trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
25/HD/ĐUK 29/04/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 5/2022
36/CTr/ĐUK 28/04/2022 Chương trình làm việc tháng 5 năm 2022
36/KH/ĐUK 27/04/2022 Kế hoạch tổ chức Tọa đàm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
634/CV/ĐUK 26/04/2022 Công văn V/v Tuyên truyền và hưởng ứng Giải búa liềm vàng lần thứ 7-2022
35/KH/ĐUK 26/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền
625/CV/ĐUK 20/04/2022 Công văn gửi tài liệu tuyên truyền
194/CV/UBKTĐUK 13/04/2022 Công văn V/v sao gửi tài liệu
78/BC/ĐUK 08/04/2022 Báo cáo sơ kết công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
35/CTr/ĐUK 08/04/2022 Chương trình Công tác quý II năm 2022
618/CV/ĐUK 04/04/2022 Công văn V/v gửi Hướng dẫn tuyên truyền, trang trí các nghi thức, khai mạc, bế mạc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2023
34/KH/ĐUK 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
33/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
32/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
2/CT/ĐUK 01/04/2022 Chỉ thị của BTV Đảng ủy Khối về đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
616/CV/ĐUK 31/03/2022 Phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022
24/HD/ĐUK 29/03/2022 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 4/2022
34/CTr/ĐUK 25/03/2022 Chương trình làm việc tháng 4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
31/KH/ĐUK 17/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
30/KH/ĐUK 16/03/2022 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Trang 7/17Đầu tiên   Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối