Có 330 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
74/BC/ĐUK 15/03/2022 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
597/CV/ĐUK 15/03/2022 Công văn V/v sao gửi tài liệu tuyền truyền
73/BC/ĐUK 01/03/2022 Báo cáo công tác tháng 02 năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2022
590/CV/ĐUK 01/03/2022 Công văn V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền
589/CV/ĐUK 01/03/2022 Công văn V/v tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
29/KH/ĐUK 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/202` của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
23/HD/ĐUK 01/03/2022 Hướng dẫn thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022
33/CTr/ĐUK 28/02/2022 Chương trình làm việc tháng 3 năm 2022
22/HD/ĐUK 28/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2022
586/CV/ĐUK 24/02/2022 Công văn V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
28/KH/ĐUK 23/02/2022 Kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026
583/CV/ĐUK 22/02/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên
28/CV/BXDTCCSD 21/02/2022 Công văn V/v phối hợp điều tra khảo sát nhanh dư luận xã hội "ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19"
580/CV/ĐUK 11/02/2022 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
579/CV/ĐUK 28/01/2022 Công văn V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
21/HD/ĐUK 27/01/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02/2022
71/BC/ĐUK 26/01/2022 Báo cáo tình hình công tác tháng 01 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
26/KH/ĐUK 26/01/2022 Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2022
576/CV/ĐUK 25/01/2022 Công văn V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền
32/CTr/ĐUK 25/01/2022 Chương trình làm việc tháng 02/2022
Trang 8/17Đầu tiên   Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối