1033/CV/ĐUK
04/11/2022
Phạm Thanh Quan
Công văn chỉ đạo sau đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung