Văn kiện Đại hội lần thứ VII In trang
16/09/2019 10:29 CH

Thực hiện Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28 -CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, vừa tập trung chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, vừa đầu tư công sức, trí tuệ vào công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ. Hôm nay được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại hội đại biểu khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.
 Trong niềm hân hoan và phấn khởi, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu:
- Đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.
- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.
Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội.
 - Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối chuyên trách các cơ quan tỉnh qua các thời kì đã về dự Đại hội.
 - Đặc biệt xin nhiệt liệt chào mừng 197 đại biểu chính thức, những đảng viên tiêu biểu được bầu từ đại hội cơ sở Đảng và các đồng chí Đảng uỷ viên đương nhiệm, đại diện cho ý chí, sức mạnh trí tuệ của trên 2500 đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về dự Đại hội.
 Kính thưa các đồng chí đại biểu!
 Kính thưa Đại hội!
 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã có sự lớn mạnh và phát triển không ngừng, có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, từng bước vươn lên, đưa các hoạt động của Đảng bộ đi vào nề nếp, tạo được khí thế mới trong hoạt động của Đảng bộ. Trong giai đoạn mới 2015 - 2020 chúng ta đang đứng trước những vận hội và thời cơ lớn, đan xen không ít khó khăn và thách thức, đòi hỏi toàn thể đảng viên, CBCC, viên chức và các TCCSĐ, đoàn thể khối các cơ quan tỉnh phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng đó, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII có trách nhiệm thực hiện những nội dung quan trọng sau:
 1- Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X.
 2- Thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ do Ban chấp hành Đảng bộ khoá VI chuẩn bị, trình Đại hội; quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 3- Sáng suốt lựa chọn và bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khoá VII những đồng chí đủ đức, đủ tài, có năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Đại hội lần này thông qua.
 4- Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X gồm những đồng chí hội đủ những tiêu chuẩn, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, có khả năng tham gia, thảo luận những vấn đề trọng đại của tỉnh nhà.
 Kính thưa Đại hội!
 Nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2015 – 2020 hết sức quan trọng và cũng rất vinh dự, song không có vinh dự nào lại không gắn với trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ giao phó. Đoàn chủ tịch tin tưởng rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc hết sức mình, thực hiện tốt các yêu cầu đề ra, bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Lượt xem: 1.523