Có 377 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
6/CV/VPĐUK 07/02/2023 Công văn V/v cấp phát tài liệu chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
371/CV/UBKTĐUK 07/02/2023 Công văn V/v đăng ký chỉ tiêu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023
371/CV/UBKTĐUK 07/02/2023 Công văn V/v đăng ký chỉ tiêu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023
35/HD/ĐUK 07/02/2023 Hứng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”
1212/CV/ĐUK 02/02/2023 Đăng ký mức xếp loại chi bộ, đảng bộ và mô hình mới, cách làm sáng tạo năm 2023
34/HD/ĐUK 01/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 02/2023
53/KH/ĐUK 11/01/2023 Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2023
53/KH/ĐUK 11/01/2023 Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2023
49/CTr/ĐUK 09/01/2023 Chương trình Công tác Quý I năm 2023
40/CV/ĐUK 09/01/2023 Công văn V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023
40/CV/ĐUK 09/01/2023 Công văn V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023
40/CV/ĐUK 09/01/2023 Công văn V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023
52/KH/ĐUK 05/01/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU
52/KH/ĐUK 05/01/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU
48/CTr/ĐUK 05/01/2023 Chương trình Công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh năm 2023
129/BC/ĐUK 05/01/2023 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
46/CTr/ĐUK 30/12/2022 Chương trình làm việc tháng 01 năm 2023
33/HD/ĐUK 29/12/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01/2023
33/HD/ĐUK 29/12/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01/2023
51/KH/ĐUK 28/12/2022 Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2023
Trang 5/19Đầu tiên   Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối