Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tiêu cực In trang
23/06/2021 04:58 CH
Thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phạm Thanh Quan trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tập thể trực thuộc Đảng ủy Khối đạt “Trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục” giai đoạn 2016 - 2020
 
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 34 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở và 216 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 2.712 đảng viên. Bám sát chức năng nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định của Đảng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, tích cực phòng chống tiêu cực trong các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thuộc Khối. 
 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy cơ sở cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong Đảng bộ Khối, qua công tác kiểm tra, giám sát, đã có những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối được phát hiện, xử lý kịp thời. Trong đó, các biểu hiện tiêu cực chủ yếu của cán bộ, đảng viên là vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm về sử dụng bằng cấp không hợp pháp; vi phạm về tu dưỡng đạo đức, lối sống; vi phạm tệ nạn xã hội, đánh bài ăn tiền, tham gia hụi, họ, vay mượn tiền lãi suất cao; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình… Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra trong Khối đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 46 đảng viên. Trong đó có 32 đảng viên bị kỷ luật với hình thức khiển trách, 11 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, 1 đảng viên bị cách chức và 2 đảng viên bị khai trừ.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết, trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đó, tình trạng tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước tiến mới trong phát hiện, xử lý tiêu cực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tiêu cực của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; số vụ việc tiêu cực chậm được phát hiện và xử lý, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế; việc phát hiện hành vi có dấu hiệu tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, còn hạn chế; một số vụ việc xử lý kéo dài, xử lý chưa thật sự nghiêm...
 
Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đề ra những giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các chủ trương, quan điểm theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng quy định, quy trình công tác cán bộ; tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tập trung các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...
 
THẾ VINH
Lượt xem: 633