Hướng dẫn Công tác Tuyên truyền tháng 7 năm 2020 In trang
30/06/2020 10:54 SA

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo - Dân vận hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7), Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7), Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7), Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7); Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.

- Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020): tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; một con người trung, hiếu tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, có nhiều đóng góp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Gửi kèm Đề cương tuyên truyền).

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020): tuyên truyền, phát huy truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong suốt 90 năm qua; tri ân công lao, đóng góp của các cấp, các ngành và các thế hệ cán bộ tuyên giáo đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2020, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 7 năm 2020.

 3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan nhằm tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

6. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá chương trình “Đà Lạt - Lâm Đồng, Điểm đến an toàn”; thực hiện đa dạng hóa các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vu du khách để thu hút khách; kích cầu du lịch nội địa, nhất là trong dịp hè.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đồng thời, khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau; bồi dưỡng, nâng cao niềm tin và lòng tự hào cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (19/11/1930-19/11/2020).

8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020.

9. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7- năm 2020 nói riêng và Hội sách trực tuyến Quốc gia (của Bộ Thông tin và Truyền thông): tuyên truyền và chia sẻ thông tin tại đường link: https://book365.vn phục vụ việc nghiên cứu, học tập, góp phần tạo thói quen đọc sách của học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và bạn đọc trên địa bàn tỉnh góp phần hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng, xã hội.

10. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nhấn mạnh sự ủng hộ, đồng tình của người dân cả nước với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước; nêu bật các vấn đề cần quan tâm để công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

11. Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; công tác thông tin đối ngoại năm 2020.

12. Tuyên truyền về Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2021: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ; áp dụng vào sản xuất đời sống góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Lâm Đồng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên đây là hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2020, kính đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể khối căn cứ vào tình hình cụ thể, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các đoàn thể khối để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Lượt xem: 414