804/QĐ/ĐUK
31/10/2022
Phạm Thanh Quan
Quyết định thành lập Tổ Công tác theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm và thẩm định, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
803/QĐ/ĐUK 28/10/2022 QĐ mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2/2022
721/QĐ/ĐUK 08/09/2022 Quyết định mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 3 năm 2022
720/QĐ/ĐUK 05/09/2022 Quyết định mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 2 năm 2022
671/QĐ/ĐUK 26/08/2022 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2022
656/QĐ/ĐUK 05/08/2022 Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2022
342/QĐ/ĐUK 07/09/2021 Quyết định mở lớp đảng viên mới, đợt 2/2021
216/QĐ/ĐUK 12/04/2021 Quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo, theo dõi việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực truộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
215/QĐ/ĐUK 09/04/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2021
194/QĐ/ĐUK 15/03/2021 Quyết định mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021
75/QĐ/ĐUK 11/11/2020 Quyết định thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm và thẩm định, đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020