170/BC/ĐUK
05/07/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
151/BC/ĐUK 09/05/2023 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng
129/BC/ĐUK 05/01/2023 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
1082/CV/ĐUK 01/12/2022 Công văn V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại 3 năm 2023-2025
123/BC/ĐUK 29/11/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
113/BC/ĐUK 30/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
108/BC/ĐUK 29/08/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
100/BC/ĐUK 04/08/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 17/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
99/BC/ĐUK 29/07/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
97/BC/ĐUK 15/07/2022 Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
86/BC/ĐUK 31/05/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022