118/TB/ĐUK
28/09/2023
Nguyễn Văn Bằng
Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Thông Báo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung