299/TB/ĐUK
08/04/2020
Phạm Thanh Quan
Thông báo phân công nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020
Thông Báo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác