25/KH/ĐUK
24/01/2022
Phạm Thanh Quan
Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2022
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
23/KH/ĐUK 04/11/2021 Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
21/KH/ĐUK 29/10/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
22/KH/ĐUK 29/10/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
20/KH/ĐUK 13/08/2021 Kế hoạch Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
19/KH/ĐUK 28/07/2021 Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khôi phục, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội
17/KH/ĐUK 25/05/2021 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2021
16/KH/ĐUK 09/04/2021 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
15/KH/ĐUK 08/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi" năm 2021
14/KH/ĐUK 15/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
13/KH/ĐUK 01/03/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng (04/6/1976-04/6/2021)