955/QĐ/ĐUK
27/03/2023
Hoàng Thanh Hải
Quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm