202/BC/ĐUK
08/01/2024
Hoàng Thanh Hải
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
201/BC/ĐUK 05/01/2024 Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
179/BC/ĐUK 16/08/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ương (khóa XII) về tiếp tục đầy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
170/BC/ĐUK 05/07/2023 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
151/BC/ĐUK 09/05/2023 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng
129/BC/ĐUK 05/01/2023 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
1082/CV/ĐUK 01/12/2022 Công văn V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại 3 năm 2023-2025
123/BC/ĐUK 29/11/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
113/BC/ĐUK 30/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
108/BC/ĐUK 29/08/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
100/BC/ĐUK 04/08/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 17/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.