1053/QĐ/ĐUK
17/07/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2023
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung