6/CV/VPĐUK
07/02/2023
Nguyễn Văn Bằng
Công văn V/v cấp phát tài liệu chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung