1275/QĐ/ĐUK
13/11/2023
Hoàng Thanh Hải
Quyết định thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm và thẩm định, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
1085/QĐ/ĐUK 25/08/2023 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 3 năm 2023
1085/QĐ/ĐUK 25/08/2023 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 3 năm 2023
1083/QĐ/ĐUK 15/08/2023 Quyết định mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 3 năm 2023
1081/QĐ/ĐUK 11/08/2023 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023
1081/QĐ/ĐUK 11/08/2023 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023
1059/QĐ/ĐUK 31/07/2023 Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 2 năm 2023
1053/QĐ/ĐUK 17/07/2023 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2023
1045/QĐ/ĐUK 03/07/2023 Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023
978/QĐ/ĐUK 10/04/2023 Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1/2023
955/QĐ/ĐUK 27/03/2023 Quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023