Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các chỉ thị, Kế hoạch, nghị quyết In trang
08/02/2023 03:35 CH

Ngày 8/2, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong tháng 2/2023. 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị

Dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong ngày 8/2, các đoàn viên thuộc Khối các cơ quan tỉnh sẽ được nghe tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023; Công văn số 786 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. 

Buổi sinh hoạt chính trị này không chỉ giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các chỉ thị, kế hoạch và nghị quyết mà còn giúp nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần đưa các chỉ thị, kế hoạch và nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 751