Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Công thương In trang
28/10/2022 08:39 CH

Sáng 27/10, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương để nắm bắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Buổi làm việc do đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương chủ trì. 

Theo báo cáo, Đảng bộ Sở Công thương Lâm Đồng hiện tại có 3 chi bộ trực thuộc với 47 đảng viên. Đơn vị Sở Công thương hiện có  6 phòng và 1 đơn vị trực thuộc Sở với tổng số 54 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động  người. Thời gian qua, Đảng ủy Sở, Chi uỷ các chi bộ trực thuộc luôn thể hiện là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác thuộc chức năng và nhiệm vụ của đơn vị; tích cực triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và các chương trình trọng tâm của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả. 

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 tăng 15,72% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh lũy kế 9 tháng qua ước đạt 16.791,1 tỷ đồng, tăng 16,51% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,55% so với kế hoạch năm 2022. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đạt 52.913,4 tỷ đồng, tăng 38,08% so với cùng kỳ năm trước, đạt 79,54% kế hoạch năm 2022. Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 653,68 triệu USD tăng 43,04% so với cùng kỳ năm trước và đạt 80,21% kế hoạch năm 2022. Lũy kế giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2022 là 116,25 triệu USD giảm 15,74% so với cùng kỳ năm trước và đạt 62,84% kế hoạch năm 2022. 

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Công thương cũng đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị. Vì vậy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn vững vàng về lập trường quan điểm, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao... 

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Thanh Quan đánh giá cao các kết quả mà Đảng ủy Sở Công thương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 9 tháng qua; đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng ủy Sở Công thương cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy Sở Công thương cần thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đảm bảo các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 293