Trao giấy chứng nhận cho 44 học viên hoàn thành lớp nhận thức về Đảng In trang
26/09/2022 09:14 CH

Chiều 23/9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2022.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng

Lớp nhận thức về Đảng (bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng) đợt 3, năm 2022 được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 23/9 với sự tham gia của 47 học viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các quần chúng thuộc 2 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. 

Sau 5 ngày tham gia học tập, các học viên đã được tiếp cận, quán triệt, nghiên cứu các nội dung chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… 

Thông qua lớp học đã giúp cho các quần chúng ưu tú nhận thức rõ và hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Theo đánh giá của ban tổ chức lớp học, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đợt này đa số có trình độ, có khả năng nắm bắt, nhận thức nhanh và tư duy vấn đề sâu sắc. Trong thời gian học tập, các học viên đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận những kiến thức mà các báo cáo viên truyền đạt, thực hiện tốt những quy định do lớp học đề ra.  Kết thúc khóa học, có 44/47 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. Trong đó, có 10 học viên đạt loại giỏi, 34 học viên xếp loại khá.

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, vào Đảng là sự tự nguyện của những người có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Muốn trở thành đảng viên, các học viên cần phải có quá trình phấn đấu bền bỉ, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tích cực học tập nâng cao trình độ, tiếp cận những tri thức mới nhằm áp dụng vào công tác chuyên môn; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình công tác, học tập; thường xuyên liên hệ mật thiết với Nhân dân, hoà mình vào đời sống của Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân để phản ánh cho Đảng, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. 

Đồng chí Phạm Thanh Quan cũng đề nghị, sau lớp bồi dưỡng này, các học viên cần tiếp tục quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ; xác định động cơ đúng đắn để được kết nạp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 203