Đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng In trang
08/07/2021 04:39 CH

Nhằm đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức đảng, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Nhờ đó, số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phạm Thanh Quan trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (4/6/1976 - 4/6/2021). Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn khóa, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện song hành với việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên.
 
Thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 14/1/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Đảng ủy Khối đã đề ra chỉ tiêu trong năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp 80 đảng viên trở lên.
 
Để đạt được chỉ tiêu về phát triển đảng như trên, trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã mở 4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và cấp giấy chứng nhận cho 233 quần chúng ưu tú. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng trên đã giúp quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, xác định động cơ đúng đắn trên cơ sở giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 
 
Công tác kết nạp đảng được Đảng ủy Khối xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển liên tục cho các tổ chức cơ sở đảng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kết nạp đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với quản lý, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc việc xét kết nạp đảng viên, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và được kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 28, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 100, ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 129, ngày 3/10/2019 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. 
 
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bằng nhiều cách làm cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết nạp được 52 quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 65% so với chỉ tiêu nghị quyết năm, vượt 15% so với kế hoạch năm 2021. 
 
Số lượng đảng viên được kết nạp tăng cao thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cũng như các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Không chỉ có số lượng tăng, chất lượng của đảng viên được kết nạp cũng ngày càng nâng cao. Cụ thể, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 14 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 27 đại học, 6 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp, 5 đồng chí là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; quần chúng trong độ tuổi đoàn là 11 đồng chí. 
 
Qua theo dõi, sau khi được kết nạp vào Đảng, đa số đảng viên đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống tại địa bàn nơi cư trú.
 
Có thể nói, kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã góp phần bổ sung vào đội ngũ của Đảng một lực lượng đảng viên có sức trẻ, tri thức, phẩm chất đạo đức và tư cách tốt. Qua đó, tác động tích cực tới các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới.
 
ĐỖ THỊ THU THỦY
Lượt xem: 714