Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 In trang
26/08/2020 11:16 SA

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII,

nhiệm kỳ 2020-2025

-----

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 122-KH/ĐUK, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2020, tại Hội Trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phiên trù bị (từ 14h đến 17h, ngày 19/8/2020)

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành chia 05 tổ thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Phiên chính thức, diễn ra trong 02 ngày (từ 08h ngày 20 đến 11h30 ngày 21/8/2020)

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua. 241 đại biểu được triệu tập thay mặt cho trên 2755 đảng viên ở 68 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có mặt đầy đủ tham dự Đại hội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII trình Đại hội lần thứ VIII và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII trình ra Đại hội.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Tổ công tác của Tỉnh uỷ; các đồng chí giám đốc các sở, ngành; đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đà Lạt, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ; các phóng viên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng dự và đưa tin. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII và lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy Khối tại Đại hội; sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Kết quả bầu cử

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 23 đồng chí; Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 22/23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bầu khuyết 01 đồng chí để kiện toàn sau đại hội).

Thực hiện chương trình làm việc của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp Phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, bầu Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, kết quả cụ thể, như sau:

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII đã tiến hành bầu 07 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (gồm các đ/c: Phạm Thanh Quan, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lương Văn Mừng, Đàm Minh Tuấn, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Nga Oanh, Nguyến Thế Vinh); bầu đồng chí Phạm Thanh Quan giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII; bầu đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo và đồng chí Lương Văn Mừng giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành cũng đã tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã bầu đồng chí Đoàn Thị Nguyệt giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ, Đại hội đã tiến hành lựa chọn bầu 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, với những nội dung chủ yếu sau:

2.1. Về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Kỷ cương”, Đảng bộ Khối đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm và đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Các cấp ủy đảng trong khối đã có nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, thể hiện sự tập trung, sâu sát, quyết liệt với yêu cầu của từng nhiệm vụ và từng thời gian để đảm bảo hiệu quả của công tác chuyên môn. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm chú trọng; phương pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất về nhận thức, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khối.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có nhiều mặt chuyển biến tích cực; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ nét; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm của các đồng chí chủ chốt từ Đảng ủy Khối tới cấp cơ sở được phát huy; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai cụ thể, sáng tạo thu được kết quả trên nhiều mặt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã có sự chuyển biến rõ, đi vào nề nếp, bảo đảm quy trình, quy định, kịp thời phát hiện và xử lý các biểu hiện vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng, ngăn ngừa vi phạm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, định hướng hoạt động các Đoàn thể trong khối theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, có hiệu quả, có chiều sâu, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tạo khí thế đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VII, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Đạt được những kết quả trên là do phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

2.2. Về chủ đề của Đại hội, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

- Chủ đề Đại hội:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy dân chủ, vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Mục tiêu chung:

Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đại hội đã thống nhất quyết nghị 8 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

(1). 100% đảng viên, 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy các cấp tổ chức.

(2). 90% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(3). 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm, mỗi chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) xây dựng ít nhất 01 gương điển hình trong học tập và làm theo.

 (4). Hàng năm, 85% trở lên, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và 85% các tập thể lãnh đạo, quản lý trong Khối được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 (5). Hàng năm, từ 30 - 35% đảng viên, từ 30 - 35% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được kiểm tra. Trong nhiệm kỳ, 25% tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

(6). Hàng năm, 90% Đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối và các Đoàn thể cơ sở trong Khối đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (hoặc tương đương) trở lên.

(7). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối kết nạp từ 400 đảng viên trở lên.

(8). Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 55% đảng viên trong Khối đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ, đảng viên trong quy hoạch được kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản:

Đại hội đã thống nhất đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, gồm: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về lãnh đạo công tác Dân vận; về lãnh đạo các Đoàn thể; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng.

Trên đây là thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và Thường trực các đoàn thể trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và đoàn thể.

Lượt xem: 739