142/KH/ĐUK
21/04/2020
Phạm Thanh Quan
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung