24/KH/CB
13/02/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung