Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 In trang
03/11/2022 04:47 CH

Sáng 3/11, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2022 cho 64 đảng viên dự bị của 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh và 1 đảng viên dự bị của Thành uỷ Đà Lạt.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022

Trong thời gian 8 ngày (từ 3/11 đến 11/11) các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. 

Đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Đồng chí Phạm Thanh Quan - TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Lớp học này sẽ giúp các đồng chí đảng viên dự bị tiếp tục nghiên cứu, nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…

Đồng thời, nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống; qua đó, sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 313