Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát In trang
27/07/2021 05:22 CH

Việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 72, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng có 68 tổ chức cơ sở đảng, gồm 34 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở với tổng số 2.712 đảng viên đang sinh hoạt. 
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, nổi cộm ngay từ cơ sở; tăng cường trực tiếp làm việc với cấp ủy cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát để chỉ đạo giải quyết; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm chấn chỉnh vi phạm trong các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ... Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong Khối cũng đã chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Thế Vinh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2010 - 2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra đối với 667 tổ chức đảng và 8.061 đảng viên, trong đó đảng viên là cấp ủy viên các cấp 1.438 đồng chí. Qua kết quả kiểm tra, không có tổ chức đảng, đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp trong Khối cũng đã giám sát chuyên đề được 332 tổ chức đảng và 881 đảng viên. Qua giám sát đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. Cũng trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp và chi bộ thuộc Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã thi hành kỷ luật 65 đảng viên. Trong đó, có 44 đảng viên bị kỷ luật với hình thức khiển trách, 14 đảng viên bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, 1 đảng viên bị cách chức và 6 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. Bên cạnh đó, UBKT các cấp trong Khối đã kiểm tra 20 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kết luận 19 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 9 đảng viên; kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, không có tổ chức đảng nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
 
Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Khối ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả; quy trình, hồ sơ thực hiện đảm bảo đúng quy định; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm, có tác dụng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngăn ngừa vi phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, việc xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm cơ bản bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục. Kết luận rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của vi phạm, chú ý xem xét các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng mức kỷ luật. Tính thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật Nhà nước cơ bản được bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật Đảng đã thực hiện chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự. Khi các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội đình chỉ công tác hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, hội viên là đảng viên đã chủ động thông báo cho tổ chức đảng quản lý đảng viên để xem xét xử lý kỷ luật Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối đã được các cấp ủy đảng luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nền nếp, tạo chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ. Từ đó, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
 
baolamdong.vn
Lượt xem: 1.267