Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng In trang
01/07/2022 02:02 CH

Chiều 30/6, Cum thi đua số 3 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thế Vinh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (đơn vị Cụm trưởng) và đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, (đơn vị Cụm phó) chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cùng đại diện UBKT của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Cụm thi đua số 3 UBKT Tỉnh ủy gồm: UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, UBKT Đảng ủy Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và UBKT Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các đảng bộ trong Cụm thi đua số 3 đã được triển khai, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả. 

UBKT các Đảng ủy trong Cụm đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng cấp trên; việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa cấp ủy và người quản lý Doanh nghiệp… 

Các tổ chức đảng được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt; một số tổ chức đảng có những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, đều nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. 

UBKT các đảng ủy trong Cụm cũng đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra được 10 đảng viên. Các đảng viên được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu, không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý. 

Bên cạnh đó, UBKT các đảng ủy trong Cụm cũng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra về việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Đồng thời, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Trong 6 tháng qua, UBKT các đơn vị trong Cụm đã kiểm tra được 10 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng cấp dưới đối với 10 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra thực hiện cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền. 

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, trong 6 tháng đầu năm 2022, trong toàn Cụm có 1 tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; có 12 đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ các đơn vị trong Cụm không có trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng. UBKT các đơn vị trong Cụm đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành giám sát chuyên đề được 5 tổ chức đảng. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Kết quả, hầu hết các tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả nổi bật, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong triển khai phong trào thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trong Cụm thời gian qua; đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo và đề xuất những giải pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 586