Cụm thi đua số 3 Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2022 In trang
01/12/2022 03:59 CH

Chiều 30/11, Cụm thi đua số 3 Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thế Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (đơn vị Cụm trưởng) và đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt (đơn vị Cụm phó) chủ trì. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; cùng đại diện UBKT của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3. 

Cụm thi đua số 3 Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh có 6 đơn vị gồm: UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, UBKT Đảng ủy Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và UBKT Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt. 

Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại các Đảng bộ trong Cụm đã được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Cấp ủy, UBKT trong Cụm đã tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình. 

UBKT các đơn vị trong Cụm đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc nắm tình hình, thông tin kịp thời những nội dung cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kỷ luật đảng viên.

Trong năm 2022, UBKT các Đảng ủy trong Cụm đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng cấp trên; việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa cấp ủy và người quản lý doanh nghiệp…

Kết quả kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt; một số tổ chức, đảng viên có những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, đều nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. 

Toàn cảnh Hội nghị

UBKT các Đảng ủy trong Cụm cũng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả kiểm tra, 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Về nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát UBKT các đơn vị trong Cụm đã kiểm tra được 14 tổ chức đảng. Về nội dung kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng, UBKT các đơn vị trong Cụm đã kiểm tra được 12 tổ chức đảng. Về kiểm tra tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí UBKT các đơn vị trong Cụm đã kiểm tra 14 tổ chức đảng. 

Nhìn chung, qua kiểm tra, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra thực hiện cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, năm 2022, trong Cụm có 3 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách.

Về thi hành kỷ luật đảng viên, từ đầu năm 2022 đến nay, trong Cụm có 26 đảng viên bị xử lý kỷ luật; trong đó, UBKT các đơn vị trong Cụm trực tiếp thi hành kỷ luật 13/26 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 

UBKT các đơn vị trong Cụm đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành giám sát chuyên đề được 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Về giám sát chuyên đề của UBKT, UBKT các đơn vị trong Cụm đã tiến hành giám sát được 10 tổ chức đảng và 19 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ đảng viên. Đối tượng đảng viên được giám sát gồm cấp ủy viên cơ sở, lãnh đạo, trưởng, phó phòng và tương đương và các đảng viên không giữ chức vụ. Kết quả, hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả nổi bật, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong triển khai phong trào thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trong Cụm thời gian qua; đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo và đề xuất những giải pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã ghi, nhận đánh giá cao những kết quả mà các UBKT Đảng ủy trong Cụm thi đua số 3 đạt được thời gian qua; đồng thời, đề nghị thời gian tới, Cụm thi đua số 3 cần tiếp tục duy trì, phát huy, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác, phấn đấu mỗi đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 552