Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 In trang
12/07/2021 05:18 CH

Ngày 15/11/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 03 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết này, nhìn chung chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong khối đã có nhiều chuyển biến tích cực và không ngừng được nâng cao.

Các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2016 - 2020). (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 34 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở với tổng số 2.712 đảng viên đang sinh hoạt. Với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, tổ chức đảng và đảng viên trong Khối. Hàng năm, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Tiêu biểu như Nghị quyết số 03 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”. 
 
Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Nghị quyết 03 của Đảng ủy Khối được ban hành kịp thời, đúng thời điểm và đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, chính vì vậy đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các mục tiêu đều đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể như, hàng năm có 60% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 100% cơ quan, đơn vị trong Khối đạt danh hiệu cơ quan văn hóa hàng năm; xây dựng cơ quan đoàn kết; hàng năm có 70% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có từ 25% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên, 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hàng năm, kết nạp ít nhất 120 đảng viên mới, trong đó ưu tiên kết nạp những đoàn viên, thanh niên là cán bộ đoàn các cấp; hàng năm, trên 90% các đoàn thể Khối và đoàn thể trực thuộc sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đạt vững mạnh... Theo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ đảng viên trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trung bình 97%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung bình đạt 13,8%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trung bình đạt 2,6% và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ trung bình là 0,4%.
 
Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, có tính khả thi và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Đội ngũ cấp ủy viên các cấp dần được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính chính trị, nhạy bén, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, góp phần ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Khối. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có sự đổi mới và nâng lên, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ và chú trọng sinh hoạt chuyên đề. 
 
Đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, căn cứ tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trong Khối đã xây dựng kế hoạch phù hợp; đề ra các mục tiêu cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả. Hàng năm, các cấp ủy đảng trong Khối cũng đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 03 gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng. Từ đó, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát với thực tế để tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong 5 năm qua, với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 03, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Khối đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt được mục đích, yêu cầu của Nghị quyết đề ra.
 
baolamdong.vn
Lượt xem: 898