58/KH/ĐUK
03/04/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung