55/KH/ĐUK
20/03/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng ủy, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung