Chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngành thuế về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng In trang
29/06/2022 02:08 CH

Chiều 28/6, tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngành thuế. 

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; cùng đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy. Về phía Cục Thuế có các đồng chí: Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Phó phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 683-QĐ/TU ngày 16/6/2022 cửa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho đồng chí Phạm Thanh Quan -Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Buổi lễ cũng tiến hành ký kết bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy lần lượt lên ký bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 482-QĐ/ĐUK ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thành lập tổ chức cơ sở Đảng, buổi lễ đã tiến hành công bố quyết định về việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh. 

Theo đó, thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trên cơ sở sáp nhập 12 tổ chức cơ sở Đảng Chi cục Thuế vào Đảng bộ Cục Thuế tỉnh gồm 296 đảng viên, chỉ định 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng gồm 5 đồng chí; trong đó, đồng chí Trần Phương giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết và đồng chí Bùi Văn Kính giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Cục Thuế. 

Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được khắc con dấu theo quy định, có trách nhiệm xây dựng chương trình hàng năm, toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy chế làm việc của Cấp ủy, xem xét, quyết định thành lập các chi bộ và chỉ định ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc; thực hiện quy trình nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở theo quy định Điều lệ Đảng.

Lần lượt đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy đã ký bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy đã ký bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh. Theo đó, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan đề nghị Đảng bộ Cục Thuế phải tiến hành ngay việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc theo Đề án và kiện toàn cấp ủy đơn vị; quan tâm lãnh đạo ổn định chính trị tư tưởng, công tác tổ chức; đồng thời, sớm xây dựng các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch và tiêu chuẩn khung chức danh cán bộ theo quy định để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Đảng viên.