Chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngành thuế về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng In trang
29/06/2022 02:08 CH

Chiều 28/6, tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngành thuế. 

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; cùng đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy. Về phía Cục Thuế có các đồng chí: Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Phó phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 683-QĐ/TU ngày 16/6/2022 cửa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho đồng chí Phạm Thanh Quan -Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Buổi lễ cũng tiến hành ký kết bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy lần lượt lên ký bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 482-QĐ/ĐUK ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thành lập tổ chức cơ sở Đảng, buổi lễ đã tiến hành công bố quyết định về việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh. 

Theo đó, thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trên cơ sở sáp nhập 12 tổ chức cơ sở Đảng Chi cục Thuế vào Đảng bộ Cục Thuế tỉnh gồm 296 đảng viên, chỉ định 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng gồm 5 đồng chí; trong đó, đồng chí Trần Phương giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết và đồng chí Bùi Văn Kính giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Cục Thuế. 

Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được khắc con dấu theo quy định, có trách nhiệm xây dựng chương trình hàng năm, toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy chế làm việc của Cấp ủy, xem xét, quyết định thành lập các chi bộ và chỉ định ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc; thực hiện quy trình nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở theo quy định Điều lệ Đảng.

Lần lượt đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy đã ký bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy đã ký bàn giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh. Theo đó, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan đề nghị Đảng bộ Cục Thuế phải tiến hành ngay việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc theo Đề án và kiện toàn cấp ủy đơn vị; quan tâm lãnh đạo ổn định chính trị tư tưởng, công tác tổ chức; đồng thời, sớm xây dựng các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch và tiêu chuẩn khung chức danh cán bộ theo quy định để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Đảng viên. 

Thường trực Đảng ủy Khối trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh

Thường trực Đảng ủy Khối trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh

Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá rất cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Thuế trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ cơ sở Cục Thuế với vai trò, trách nhiệm mới là Đảng bộ cấp trên cơ sở thì cần căn cứ đề án, các yêu cầu, đề xuất để thực hiện được một số quyền cấp trên cơ sở được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, tổ chức học tập cho cán bộ để cán bộ đảng viên hiểu và thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt các quy định của Đảng. 

Đồng chí Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu tiếp thu

Đồng chí Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu tiếp thu

Phát biểu tiếp thu và trình bày phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh, đồng chí Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã nhấn mạnh: Để cụ thể hóa kế hoạch thực hiện, sẽ tiến hành rà soát, kiện toàn các chi bộ theo hướng tập trung, thống nhất, giảm bớt các đầu mối, cụ thể: Mỗi Chi cục thuế hình thành 1 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, tương ứng 6 Chi bộ tại các Chi cục; xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Cục Thuế và Thành ủy, Huyện ủy nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thống nhất công tác thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý, giám sát Đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu 12.000 tỷ năm 2022 và đến năm 2025 cơ bản cân đối thu chi ngân sách nhà nước. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tin tưởng rằng việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức Đảng của cơ quan thuế sẽ đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các huyện, thành phố trong công tác quản lý thuế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 456