Thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh In trang
13/06/2022 02:12 CH

Chiều 10/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối; các đảng viên và tổ chức đoàn thể thuộc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh.

Trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ

Trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ

Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng gồm 13 đảng viên. Đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh gồm 03 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Chương - Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh được chỉ đỉnh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc thành lập Ban Quản lý giao thông tỉnh trực thuộc UBND tỉnh. Để thực hiện nhất quán sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đề nghị Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động gắn với nhiệm vụ thực tiễn của Ban Quản lý, để làm cơ sở tổ chức và duy trì hoạt động của Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm và là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; kết hợp chặt chẽ xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị. Bên cạnh đó, Cấp ủy chi bộ cũng cần xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú; làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về những điều đảng viên không được làm; làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt… 

Đồng chí Nguyễn Thanh Chương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đã thay mặt chi bộ trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thành lập chi bộ và tin tưởng chỉ định giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành chi bộ; đồng thời xin hứa chi bộ sẽ thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và phát huy vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Từ đó để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 618