Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 11 (mở rộng) - Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 In trang
30/12/2022 03:32 CH

Ngày 29/12, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng) để tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Hội nghị do các đồng chí: Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Khối. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Khối, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đoàn thể trực thuộc trên các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Các cấp ủy đảng đã thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hoạt động của đoàn thể được duy trì, nhiều nội dung hoạt động thu hút đông đảo lực lượng tham gia, tạo khí thế đoàn kết, thúc đẩy đoàn viên, hội viên tích cực rèn luyện, học tập, công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 63/68 TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 92,7%; trong đó, 14 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 22,2%, 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,9%; 3 TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 4,4%. 

Về cấp ủy và tập thể lãnh đạo quản lý, toàn Đảng bộ Khối có 64/69 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ (92,8%); trong đó, 17 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26,6%), 2 tập thể hoàn thành nhiệm vụ (2,9%), 3 tập thể không hoàn thành nhiệm vụ (4,3%). Năm 2022, Đảng Ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng công nhận 449 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2022, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 41/283 tổ chức đảng, chiếm 14,48%. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khối đã tiến hành kiểm tra 41 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và tài chính đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề được 21 tổ chức đảng và 33 đảng viên. Qua kết quả kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt các quy định; tuy vẫn còn có những khuyết điểm, hạn chế nhưng chưa có tổ chức đảng và đảng viên nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Năm 2022, Đảng bộ Khối có 3 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 28 đảng viên bị thi hành kỷ luật, chiếm 0,92%. 

Năm 2022, Đảng uỷ Khối kết nạp 114 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức 122 đồng chí đảng viên dự bị; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí; chuyển sinh hoạt đi cho 115 đảng viên, tiếp nhận cho 65 đảng viên đến sinh hoạt tại Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận, phát biểu thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá làm rõ hơn nữa những kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm trong năm qua; đề xuất những giải pháp thiết thực để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, sâu sát với thực tiễn, thực tế của từng cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 3 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022); tặng giấy khen cho 17 tập thể đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, sự đồng hành, ủng hộ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và đặc biệt là sự đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, phối kết hợp đồng bộ của các TCCSĐ; các đoàn thể Khối đã tạo nên thành công chung của Đảng bộ Khối trong năm 2022. 

Cùng với đó, đồng chí Phạm Thanh Quan cũng đã nêu lên một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để các TCCSĐ trong Khối triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới như: Các TCCSĐ, đoàn thể Khối cần bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối để xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định về nêu gương, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo; chú trọng đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 tại cơ quan, đơn vị... 

Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022)

Trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Nguồn: baolamdong.vn

 

Lượt xem: 354