Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 62 đảng viên mới In trang
22/06/2022 02:16 CH

Sáng 21/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1, năm 2022. 

Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các phòng, ban chuyên môn của Đảng ủy Khối cùng các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1, năm 2022 được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức từ ngày 13 đến ngày 21/6, với sự tham gia của 62 đảng viên dự bị thuộc 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Lâm Đồng.

Trong thời gian hơn 1 tuần tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt 10 nội dung chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Theo đánh giá, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đợt này đa số có trình độ, khả năng nắm bắt, nhận thức nhanh và tư duy vấn đề sâu sắc. Các báo cáo viên truyền đạt đầy đủ nội dung của 10 chuyên đề theo quy định và các bài giảng đã được bổ sung, cập nhật đầy đủ, kịp thời các kiến thức, thông tin mới sát với tình hình thực tiễn hiện nay. Trong thời gian học tập, các học viên đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận những kiến thức mà các báo cáo viên truyền đạt, thực hiện tốt những quy định do lớp học đề ra. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo chương trình quy định của Trung ương. Trong đó, có 24 học viên đạt loại giỏi, 32 học viên xếp loại khá và 6 học viên xếp loại trung bình. 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Pham Thanh Quan trao giấy chứng nhận cho các học viên

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Pham Thanh Quan trao giấy chứng nhận cho các học viên

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan đề nghị các đảng viên mới sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cần tiếp tục không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên trên cơ sở nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh, ngăn chặn mọi ấm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, các đảng viên cũng cần thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm; tích cực đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các đảng viên mới cũng cần tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành người cán bộ, đảng viên thực sự là người chiến sỹ tiên phong cả về lý luận và thực tiễn trên mọi lĩnh vực; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức…

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 592