Hơn 3.000 đảng viên, công chức, viên chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 In trang
11/08/2022 01:42 CH

Trong 2 ngày 9 - 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối tham gia.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan phát biểu tại hội nghị

 

Khai mạc hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Quan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham dự. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt 1 ngày và có hơn 3.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối tham dự. 

Các đại biểu tham dự khai mạc hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Các đại biểu tham dự khai mạc hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Sau chương trình khai mạc, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt chuyên đề Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; chuyên đề Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt chuyên đề Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan nhấn mạnh: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm sát thực, phù hợp nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong cơ quan, đơn vị mình. 

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 465