Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII In trang
25/05/2023 03:37 CH

Sáng 24/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

 

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị do các đồng chí Hoàng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cùng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.

Theo báo cáo tại hội nghị, nửa nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội và đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiêu biểu như Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các cấp trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, gắn với tăng cường công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là việc học tập quán triệt nghị quyết được chú trọng đổi mới, đạt kết quả. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả đi vào chiều sâu tạo sự lan tỏa sâu rộng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định của Đảng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hoạt động của đoàn thể được duy trì, nhiều nội dung, hoạt động được đổi mới phù hợp nên đã thu hút đông đảo lực lượng tham gia, tạo khí thế đoàn kết, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thanh Hải kết luận hội nghị

Đến nay, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra đến giữa nhiệm kỳ đều đạt từ 50% trở lên (đối với chỉ tiêu tính đến cuối nhiệm kỳ) và đạt (đối với chỉ tiêu hàng năm).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII; đồng thời nêu lên các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Phát biểu  chỉ đạo hội nghị, động chí Nguyễn Trọng Ánh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông cũng chỉ ra những nguyên nhân hạn chế thời gian qua và định hướng một số nội dung để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông cũng đề nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thường xuyên nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại các cơ quan đơn vị trong Khối. Từ đó, nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thanh Hải nhấn mạnh, để thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, ngay sau hội nghị này, đề nghị các cấp ủy trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp ủy cũng cần tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị; phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ; bảo đảm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó là, đẩy mạnh cải cách hành chính, lề lối, phong cách làm việc, tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 644